Condicións de contractació de Casa Prat

Condicions de Contractació

Casa Prat compleix els requisits i obligacions de la normativa sectorial. El nostre compromís és el d’oferir un allotjament confortable i de qualitat perquè els clients gaudeixin d’una agradable estada.

Raó Social

Casa Prat – Fèlix Castanyer Santanach NIF 46673320H

Plaça el Firal, 24 – 17174 Sant Feliu de Pallerols

Girona

648 103 735

 

Condicions Generals

Casa Prat  és un allotjament rural dins la modalitat de casa de poble compartida.

L’ocupació temporal de l’allotjament turístic contractat dóna dret, a la utilització de totes les seves dependències i accessoris, a la utilització de tot el parament de la llar expressament destinat a l’ús dels hostes i a la utilització del jardí, espais comuns amb la resta de clients/usuaris dels allotjaments de Casa Prat.

El client/usuari de l’allotjament es compromet a lliurar en idèntiques condicions el que rep, tant l’allotjament turístic com el seu mobiliari i parament, essent de la seva responsabilitat la reposició de les pèrdues, danys o deteriorament que li siguin imputables.

Així mateix, el client es fa responsable dels objectes o béns personals que dipositi a l’allotjament i espais comuns durant la seva estada, i per tant la propietat no se’n fa responsable de la seva pèrdua, desaparició o robatori.

No és permesa la utilització de la casa ni dels seus espais comuns per qualsevol mena d’activitat diferent a la pactada. Tampoc es podran realitzar activitats i conductes contràries a la higiene o normal convivència o que atemptin contra l’ordre públic. No està permesa la introducció de mobles, equips de so i semblant a la casa, així com la realització de qualsevol mena d’obra. Casa Prat està dins el nucli urbà de Sant Feliu de Pallerols i caldrà respectar el descans nocturn dels veïns a partir de les 24h.

Condicions específiques.

Les següents normes i condicions s’hauran de respectar. En cas contrari, la propietat es reserva el dret de cancel·lar d’immediat la reserva o estada a la casa, i a la conseqüent desocupació immediata, sense retorn de l’import monetari.

1.Nombre de persones. No està permès l’allotjament a un nombre de persones major a la capacitat establerta en el contracte de lloguer. Si el número de persones acordat en el document de reserva augmenta, el preu s’incrementarà proporcionalment.

 

2.El preu total del lloguer turístic de l’allotjament s’obliga a pagar de la següent forma:

  1. a) Paga i senyal: la reserva no serà efectiva fins que el client hagi efectuat el pagament d’un 20% del preu total de l’estada, que comportarà alhora l’acceptació de les presents condicions de contractació. El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària.
  2. b) Pagament de l’import de l’estada: En el moment de formalitzar l’entrada a la casa, el client abonarà en efectiu l’import total de la reserva menys la quantitat ja entregada en concepte de paga i senyal. Caldrà, també, fer efectiu l’import corresponent a la taxa turística.
  3. c) Fiança: Per grups de 10 o més persones, s’abonarà la quantitat de 200€ en concepte de fiança com a resposta a possibles deterioraments del mobiliari i/o utensilis, instal·lacions, i equipaments de la casa o bé que falti alguna de les peces de roba (llençols, mantes, tovalloles de bany, estores de bany) o dels electrodomèstics de la casa. L’import d’aquesta fiança serà retornat en el termini de 2 dies laborables si es comprova que no hi ha ni danys ni desperfectes. Si es produeixen desperfectes es valoraran segons barem i es descomptaran de la fiança. En cas de que siguin superiors el client abonarà la diferència.
  4. d) Condicions d’anul·lació de la reserva: En cas d’anul·lació de la reserva caldrà comunicar-ho al titular de l’allotjament de forma fefaent.

Un mes d’antel·lació es retornarà la paga i senyal .

Quinze dies d’antel·lació la paga i senyal es quedarà en dipòsit per una propera reserva.

Una setmana abans es perd la quantitat lliurada a compte.

 

 

3.Arribada. En el moment de l’arribada el client signarà el contracte de lloguer, pagarà la fiança obligatòria i farà efectiu la resta de l’import del total de l’estada i de la taxa turística tal i com s’ha especificat anteriorment.

En l’arribada cal realitzar la identificació de totes les persones usuàries per mitjà d’un document que acrediti suficientment la seva identitat. El document serà retornat immediatament. L’establiment ha de portar el registre de les persones usuàries allotjades i ha de remetre als Mossos d’Esquadra la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen, d’acord amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable a tots els establiments que faciliten, mitjançant preu, allotjament a les persones.

4.Horaris: Els horaris d’entrada es pactaran entre el client i la propietat. De forma general, l’hora d’arribada serà a partir de les 16h i fins a les 21h. L’hora de sortida serà fins a les 11h.

  1. Equipaments: L’allotjament disposa de cuina equipada, sala d’estar/menjador, habitacions amb bany, sala de jocs, jacuzzi, zona enjardinada amb barbacoa.

a)Habitacions i banys

Llençols, nòrdics, tovalloles, secador de cabells, sabó de mans, mirall d’augment. Es disposa de llit de baranes pels menors de 2 anys d’edat. La seva instal·lació tindrà caràcter gratuït.

b)Sala d’estar-menjador

TV amb connexió satèl·lit, DVD.

c)Cuina

La cuina està equipada amb encimera de gas, forn, petits electrodomèstics: torradora, cafetera, microones, batidor i esprema-taronges.

En cas que falti alguna de les peces de roba (llençols, mantes, tovalloles de bany, estores de bany) es descomptarà de l’import de la fiança.

 

6.Subministraments. Els consums d’aigua, electricitat i calefacció estan inclosos en el preu total de l’estada. No està permesa la utilització d’aparells que alterin els consums previstos de subministraments. Us demanem, però, un ús racional de l’aigua, la llum i la calefacció.

La llenya és gratuïta per utilitzar-la a la llar de foc i a la barbacoa de la casa.

7.Neteja: és obligació del client/usuari deixar la vivenda en unes condicions mínimes de neteja. La neteja a fons per als futurs clients correspon a la propietat.

8.Animals de companyia. S’admeten animals de companyia ben educats.

9.Fumar. No està permès fumar dins la vivenda.

  1. La relació contractual es regirà per la lliure voluntat de les parts en cada moment, i supletòriament per allò previst en el Codi Civil i les normes aplicables, Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i habitatges d’ús turístic així com totes les normes vigents en matèria de disciplina de mercat i protecció de consumidors i usuaris.